Mintafeladatok a humán tantervű osztály magyar szóbelijéhez

1. mintafeladat

Egy rövid történetet olvashatsz itt. Olvasd el figyelmesen, aztán oldd meg a feladatokat! (Három szó, illetve kifejezés dőlt betűkkel van szedve, mert azokat meg kell majd magyaráznod.)

Lázár Ervin: Mit ugrálsz, hideg?

Egy szép, augusztusi napon nyitva maradt a Szaratov ajtaja.

– Aha – mormogta odabent a Hideg –, most itt az alkalom!

Féloldalasan kislisszant a résen. Megállt a konyha közepén, rettentő szemmel körülnézett.

– Majd most megmutatom nektek! – sziszegte vészjóslóan.

Kihúzta magát, behajlított karját vállmagasságba emelte, fitogtatta az izmait.

Olyan izmai voltak, mint egy kafferbivalynak.

A Mozsár, a Konyhaszekrény, a Fületlen Bögre, az Épfülű Bögre, a Kávédaráló, a Háromlábú Hokedli, a Körömreszelő (mit keres egy körömreszelő a konyhában?), a Húsvágó Bárd, a Merőkanál, a Bojtos Butykos, a Tejesköcsög, a Piros Fedő, a Kék Fedő, az Alumínium Fedő, a Burátlan Lámpa, a Konyhaasztal és a Kettőbe Vágott Paradicsom hökkenten nézett rá.

A Hideg tánclépésben végiglejtett a konyhán, majd ökölvívóállásba helyezkedett.

Vészjósló hangon kérdezte:

– Melyikőtökkel kezdjem?

Körülnézett. Majd ezzel egyidőben azt mondta:

– Brrrr!

A konyhában mindenki behúzta a nyakát. Azt gondolták: „Jaj, nehogy rajtam kezdje!”

Csak a Körömreszelőnek (mit keres egy körömreszelő a konyhában?) jutott eszébe: „Mit akarhat ez kezdeni?”

A Hideg meg újra azt mondta:

– Brrrr!

Egy kövér verejtékcsepp jelent meg a homlokán. Bal karján elernyesztette az izmokat, a homlokához nyúlt, elkente rajta a verejtékcseppet. Közben a bal lába megroggyant.

– Majd én most... – kezdte volna újra, de csak szánalmas suttogásra telt.

Megroggyant a másik lába is.

– Ó, jaj! – mondta a Hideg, s már patakokban ömlött róla a víz.

Reszketett.

De azért még egyszer próbálkozott.

– Most megmutatom nektek… – nyöszörögte s elcsúszott. Minden ízében reszketve feküdt a konyha kövén.

– Segítség! – mondta ekkor. – Segítsetek!

Gyorsan odafutott hozzá a Mozsár, a Konyhaszekrény, a Fületlen Bögre, az Épfülű Bögre, a Kávédaráló, a Háromlábú Hokedli, a Körömreszelő (mit keres egy körömreszelő a konyhában?), a Húsvágó Bárd, a Merőkanál, a Bojtos Butykos, a Tejesköcsög, a Piros Fedő, a Kék Fedő, az Alumínium Fedő, a Burátlan Lámpa, a Konyhaasztal és a Kettőbe Vágott Paradicsom.

Betámogatták az elalélt Hideget a Szaratovba, és rácsukták az ajtót.

– Ez még azért majd megmutatja nekünk, figyeljétek meg – mondta a Körömreszelő (mit keres egy körömreszelő a konyhában?). – Majd decemberben megmutatja.

A többiek hallgattak. Megértek már jó néhány decembert. A Mozsár egymaga százötvenet.

A Hideg meg gyógyulgatott a Szaratovban.

 1. Válassz ki 6-8 sornyit a szövegből, melyet felolvasol. Többször alaposan olvasd át, hogy felkészülj!
 2. Lázár Ervin nevét elsősorban meseíróként ismerik a gyerekek. Szerinted ez a történet mese? Milyen tulajdonságai utalnak arra, hogy igen, milyenek arra – esetleg -, hogy nem?
 3. Lépésről lépésre foglald össze, hogy mit akar a történet főszereplője, a Hideg, és mi történik vele eközben? Hogyan fogadják ez a konyha tárgyai? Miben tér el tőlük a Körömreszelő gondolkodása? Szerinted miért?
 4. Mi derül ki a szöveg egészéből: mi a Szaratov?
 5. Tegyük fel, nem ismered a kislisszan ige jelentését. Hogy lehet rájönni a szövegből?
 6. Magyarázd meg a következő szövegbeli kifejezéseket: vészjóslóan, minden ízébe reszketve.
 7. a) Te találkoztál már ilyen emberrel, mint történetbeli Hideg? Mi jellemezte a viselkedését? Hogy viszonyultak hozzá a környezete? És te?
  1. b) Ha nem találkoztál, képzeld el, hogy is viselkedhet egy ilyen Hideg-ember! Te mit kezdenél vele?
 8. Mi fog történni decemberben a konyhában? És mi a Hideg-emberek tele?

2. mintafeladat

Egy hosszabb mű bevezetése áll előtted. Olvasd el figyelmesen, aztán oldd meg a feladatokat!

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen

Előhang

Kedves kis olvasók, sziasztok,

Elmondok nektek egy mesét.

Hogy príma lesz-e? Hó, mi az hogy!

Vagy azt mondjátok, hetykeség

(Mi nem használ szavunk becsének),

Hogy így dicsérgetem? Bocsánat,

De hát azt mégse mondhatom,

Hogy uncsi lesz, és rossz nagyon.

Hisz akkor, lássátok be, kölkök,

Félbehagynátok már emitt

E kis mesét, amit pedig

Direkt a számotokra költök.

Szóval, hogy jó-e, rémes-e?

Maradjunk annyiban: mese.


El is kezdem. Csak még előtte

El kell egy kérést mondanom:

Múzsám, te szőke bombanő, te,

Puszild meg, ó, a homlokom!

Így kérik mind a Múzsa nénit

A költők, mert ő súgja nékik

Az összes rímet, ötletet,

Mit aztán versbe költenek.

Mint óvodások és mamáik,

Úgy mennek együtt kézbe kéz

Kis szűk utcákon át, egész

A költemény bejáratáig.

Ott homlokon puszilja őket,

És ők hipp-hopp megihletődnek.


 1. Válassz ki a két versszakból 6-8 sornyi összefüggő részt. (A végén mondatvég legyen!) Ezt föl kell olvasnod. Nem szavalatot várunk, hanem értelmes olvasást!
 2. Ennek a két versszaknak két megszólítottja van. Kik ők, ezt a lehető legpontosabban fogalmazd meg!
 3. Mikor melyikükhöz beszél a költő?
 4. Azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy a szöveg nem komoly, inkább vicces, tréfás. Keress olyan szavakat, rímeket, mondatokat, melyek legalább egy kis mosolyt fakasztanak! Ha tudod, indokold is meg, mitől viccesek!
 5. Keress legalább 3 olyan szót a szövegben, melyeket szerinted Petőfi vagy mondjuk Radnóti nem írt volna le versben? (Akkor sem, ha az ő korukban már használatban lettek volna e szavak.)
 6. Mit szólsz ahhoz, hogy egy irodalmi műben ezek előfordulnak?
 7. Nem tudom, eddig ismerted-e a múzsa szót. De most már biztosan igen. A vers alapján fogalmazd meg, mi is egy múzsa vagy a Múzsa feladata!
 8. Keress olyan szavakat, melyeket nem ismersz, és a szövegből sem derül ki számodra jelentésük!
 9. Van-e hasonlat és / vagy metafora a versben? Ha a válasz igen, mutasd be nekünk e költői képet vagy képeket!