Erasmus+

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja. Iskolánk eddig kétféleképpen kapcsolódott ehhez a projekthez.

Az élhető és fenntartható város

Az élhető és fenntartható város a címe a kétéves Erasmus+ projektnek, amely közvetlenebbé, élményszerűbbé, aktívabbá próbálta formálni az épített örökséghez, a városi környezethez, életformához fűződő viszonyt a 2018-ban végzett a osztály tanulóit bevonva. Vizsgáltuk városunknak, illetve iskolánk szűkebb környezetének természeti adottságait és épített örökségét, múlt és jelen együttállását, azokat a feltételeket, amelyek élővé és élhetővé, jól működővé tesznek egy városi szövetet. Legfontosabb partnerünk a Budapesti Történeti Múzeum volt, amely nemcsak tárgyaival és kiállításaival lépett be a tanulási folyamatba, hanem a múzeumi foglalkozásokkal, a múzeumpedagógia eszköztárának alkalmazásával módszertani megújítást is hozott. Eredményeinket kölcsönösen megosztottuk külföldi partnereinkkel, egy római és egy párizsi iskolával, akik ugyanilyen szempontokból a saját városukkal foglalkoztak.

Reneszánsz művészet Firenzében

Reneszánsz művészet Firenzében a címe annak a projektnek, melynek keretében Boskovitzné Csernyánszky Katalin rajz és vizuális kultúra tanár, textilművész 2017-ben Firenzében töltött egy hetet, hogy ott egy 30 órás angol nyelvű képzésen vegyen részt. Beszámolója itt olvasható.