Útkeresők a Római Birodalomban (Viatores in Imperio Romano)

A III. századi Római Birodalomban a császárság a hanyatlás időszakát éli, azonban a birodalom még soha előtte nem volt ennyire hatalmas és sokszínű. A sok-sok vallási szekta közül kiemelkedni látszik a a kereszténység, melynek követőit már jó ideje üldözik, és még hosszú ideig üldözni fogják. Ezen a héten hét ember szemszögéből fogjátok látni és láttatni a korabeli Római Birodalom jellegzetességeit és viszonyát a kereszténységhez. A hét ember lakóhelyük, személyiségük, hátterük szempontjából különböző, de összeköti őket, hogy mindannyian hallottak már a kereszténységről, és véleményük is van róla. Ismerkedjetek meg velük, alakítsátok őket élethűvé, kövessétek őket útjukon, végül számoljatok be a tapasztalataitokról!

Bevezető, projektterv

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 9/a osztálya Kerek Roland és Mezei Mónika vezetésével részt vett a 2018-as Digitális Témahéten egy történelmi-irodalmi fókuszú projekttel. A projektben részt vett még Boskovitzné Csernyánszky Katalin, aki az épületekről készített rajzok formálódását felügyelte. A projekt 2018. április 9-e és 13-a között zajlott, összesen 20 órában. A projektterv, amely magába foglalja többek között az értékelési tervet, a projekt részleteit és a felhasznált technológiát, ezen a linken elérhető.

Produktumok

Padletek

A projekt során a diákok hét Padletet készítettek, melyek egy-egy karaktert mutatnak be történetekekkel, illusztrációkkal. A Padletek a napi feladatokat is tartalmazzák, valamint a segédanyagokat és a kitűzőket. A Padleteken való tájékozódást segíti, hogy az egyes napok feladatai más-más színnel jelennek meg: hétfő - piros, kedd - sárga, szerda - zöld, csütörtök - kék, péntek - lila. Az alábbi rajzokat az egyes csoportok tagjai készítették, nevet is ők adtak nekik. A képekre kattintva elérhetőek a Padletek képfájlba exportált változatai.

VIATORES
Nagy Ferox
Spurius Servius Scipio
Claudia
Proculus Rufus Callidus

1. csoport Nagy Ferox, a veterán, kiábrándult gall harcos

2. csoport Spurius Servius Scipio, a Róma megmentésén fáradozó konzervatív szenátor

3. csoport Claudia, a keresztény rabszolganő Athénban

4. csoport Proculus Rufus Callidus, az epheszoszi kelme- és fűszerkereskedő, bejárta az egész birodalmat

Innocencia Ivola
Flavius Zeno
Aurora

5. csoport Innocencia Ivola, a keresztény családanya Karthágóról, férje hajóács

6. csoport Flavius Zeno, az özvegy, jól értesült kocsmáros Hispániában

7. csoport Aurora, az aquincumi helytartó lánya művészi hajlamokkal

Videók

A diákok az utolsó nap alkalmával vegyes csoportokban videóinterjút adtak három körkérdés mentén. A karakterek bőrébe bújva el kellett mondaniuk, hogy

  • kik ők, honnan jöttek,
  • hogyan telt az utazásuk és
  • hogyan viszonyulnak a kereszténységhez.

A videókban tehát minden csoportban más-más diákok játsszák ugyanazokat a szerepeket. Ezen videók közül közlünk most egyet, természetesen a diákok és szüleik beleegyezésével.

Értékelés

A projekt kezdetén, során és végén változatos értékelőeszközöket használtunk.

Mentimeter

  • Az előzetes tudás felmérésére a Mentimeter oldalt használtuk.

Ellenőrzőlista-sablonok

A Padlet ellenőrzőlistája

Ellenőrzőlista 1: A karakter jellemzése

Ellenőrzőlista 2: A karakter szűkebb és tágabb környezete

Ellenőrzőlista 3: A karakter egy tipikus napja

Ellenőrzőlista 4: A nagy utazás

Ellenőrzőlista 5: Mások munkája

Ellenőrzőlista 6: Beszélgetés a katakombában

Tanulásinapló-sablonok

Első nap

Második nap

Harmadik nap

Negyedik nap

Ötödik nap (kilépőkártya)


Kitűzők

A projekt során többféle kitűzőt használtunk az előző napi munka kiemelkedő részeinek értékelésére, ezek közül íme néhány (a teljes, húsz elemből álló kitűzőlistát a Projektterv tartalmazza.)

Humorzsák
Mesélő
Névadó
Pszichológus
Reflektáló
Teológus

Szófelhő

A Kilépőkártyán arra kértük a résztvevő diákokat, hogy jellemezzék három szóval a projektet. Az alábbi szófelhőben a nagyobb betű a gyakoribb szóelőfordulást jelzi.

dth-szófelhő

Vélemények a diákoktól

A harmadik napi tanulásinapló-bejegyzésben arra kértük a diákokat, hogy fogalmazzák meg, mi mindent emelnének át a projektnapokból a hétköznapi iskolai napokba. Az alábbiakban a diákok válaszából következik egy válogatás, melyben olyan elemek is vannak, amelyeket nem kifejezetten a harmadik napi kérdésre adtak, hanem máshol fogalmazták meg őket.

„…egyébként ez az egész témahét dolog meghozta a régi kedvemet a történetíráshoz, úgyhogy köszönöm!”

„Tarthatnánk több ilyen témahetet. Vagy ha témahetet nem is, az órákon a kreatív gondolkodást lehetne fejleszteni. Belebújni egy-egy karakter bőrébe, digitális idővonalat készíteni. Más szempontból vizsgálni a dolgokat, mint az átlagos.”

„Aurora karakterén keresztül kicsit jobban megértettem a kor szokásait, a vallást, ahogyan az emberek akkor gondolkodtak egymásról és a világról. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, amit tanulhatunk, amit taníthatnak. Végső soron egymást kell megértenünk, és ez sosem fog változni. Látni az összefüggéseket, és nem a hibákat. A kitűzős, csak pozitív értékelős rendszert be kellene vezetni mindenhol, mert így nincsenek rossz emlékek, vagy az az érzés, hogy elrontottam valamit.”

„A legfontosabb az a nézőpontváltás volt mind közül. Sokkal jobban megragad, amit át akarnak adni, mint egy sablonos tanóra keretein belül. Nagyon élveztem:)”

„A legnagyobb tanulsága a hétnek számomra az, hogy rengeteg olyan program létezik, ami segíthet a kreatív dolgozásban, tanulásban és csoport munkában és nem is tudtam a létezéséről.”

„Jó, hogy önállóan dolgozunk és magunknak kell beosztani az időnket.”

„…esetleg többet dolgozhatnánk csapatokban és/vagy digitális eszközökkel a tanórákon. Ugyanis a hét eddigi napjai során döbbentem rá arra, hogy sokszor nem is olyan evidens, milyen eszközt és programot hogy használhatnánk úgy, hogy a legtöbbet hozzuk ki belőle, és ezt még gyakorolnunk kéne.”

„Csoportokban dolgozzunk, hisz ezzel szorosabb kapcsolatba kerültünk egymással, jobban megismerkedtünk. Szerintem ez nagyon hasznos. És az is jobb lenne, ha órákon használhatnánk laptopot, esetleg telefont. Nekem a mostani téma is nagyon tetszik, szerintem többször is csinálhatnánk ilyet.”

„Művészi szabadságot kapunk egy komoly projekthez, így rajtunk áll, hogy humorosan, irodalmian, hivatalosan vagy akár bármilyen más módon írjuk-e meg együtt.”

„Nekem nagyon tetszik, hogy a feladatokra ennyi időnk van, és egymást követő órákon tudunk rajtuk dolgozni.”

„A szabadságot [emelném át a hétköznapi iskolai napokba]. Számomra gondot jelent az időbeosztás, de mivel itt szabadabban dolgozunk, így igyekszem a többiek miatt mindent megtenni időben, remélem, a többiek miatt precízebb leszek.”

„ [Azt emelném át, hogy] többet dolgozhassunk csapatban, tanároktól kicsit függetlenebbül és a digitális világ segítségét igénybe vehessük.”


Galéria