Jakindia történelme

Mivel a föld négy nagy állama, így Jakindia is nagyon fiatal államalakulat, a történelmük is elég rövid. Azonban a megalakulásuk óta eltelt 100 évben is sok fontos esemény történt. 2055-ben a négy nagy állam létrejöttével kezdetét vette Jakindia történelme. A teljeskörű egyenlőség és a Jakindiai alaptan kihirdetésével, a Klíma akciótervvel, a globális gazdasági szerződéssel és a kultúrcentrum és szuburbanizációs tervezettel létrejött az állam mai képe.

Jakindia kialakulásának előzményei (I. korszak, 2020-2055)

Jakindia kialakulásához elengedhetetlen volt a Suttogók megjelenése. A Suttogók először a mai Jakindia területén, Delhi egyik külvárosában jelentek meg. Az elkövetkezendő öt évben az egész földön megjelentek a lények. 2029. május 31-én japán tudósok sok évnyi kutatás eredményeképp bebizonyították, hogy a hangokat az emberek fejében más lények okozzák, ezeket Suttogóknak nevezték el. Az emberek nagy része megfogadta a pozitív tanácsokat, sikerült beszüntetni a háborúkat és diktatórikus rendszereket az egész világon, így a mai Jakindia területén is.

2041. december 15-én megszületett a Terra Paktum, amelyben kinyilvánították a világbékét és szövetséget kötöttek az akkori államok. Ezután sorra egyesültek a föld országai egyre nagyobb államalakulatokká, míg végül létrejött a 4 nagy állam a földön. Elsőként Jakindia jött létre Kínából, Indiából, Japánból, Mongóliából, Indonéziából és más dél-kelet ázsiai országokból. (Jakindia földrajza)

Az Indiai válság (II. korszak, 2061-2065)

2048-ban kihirdetik a teljeskörű egyenlőséget Jakindia polgárai között (Jakindiai állampolgárok élete) amivel megszűnt mindenfajta nemi, bőrszín szerinti és származás szerinti megkülönböztetés. Ez nagyarányú társadalmi változásokkal járt, főleg India tartományban, ahol meg kellett szüntetni a kasztrendszert. Emiatt egyes hindu vallási vezetők, akik már kezdettől fogva negatívan álltak hozzá a Suttogókhoz, szervezkedni kezdtek és 2061-ben megalapították az ASS-t (Antisuttogó Szervezet) Mumbayban. Felszólították a hívőket hogy ne hallgassanak a Suttogók tanácsaira (amit gonosz szellemek ármánykodásainak véltek), aminek hatására hinduk milliói tagadták meg a Suttogók tanácsait Jakindiában. Az ASS végül egy évvel megalapulása után átvette a hatalmat India tartományban és bejelentette annak kiválását Jakindiából. Jakindia vezetői többször is felszólították Indiát a kiválás visszavonására és a sikertelen felszólítások után felmerült bennük India fegyveres úton való visszaszerzése. Ezt a gondolatot végül elvetették és a Suttogók tanácsait követve hagyták Indiát kiválni, ami 2064-re teljesen függetlenné válik. A független India 2065-ig állt fenn, amikor is visszacsatlakozott Jakindiához, mert a Suttogók nélkül nem tudták fenntartani a jólétet és a békét, ami miatt egyre jobban zuhant az ASS népszerűsége és egyre többen fogadták meg újra a Suttogók tanácsait.

A felvirágzás kora (III. korszak, 2065-)

Az indiai krízis után folytatódhattak az egyenlőségi törekvések, melynek során minden iskola és egyetem ingyenessé vált, így vagyontól függetlenül bármelyik gyermek elkezdhetett járni bármely iskolába. Hamarosan pedig minden iskola egyenlő szintűvé vált, minden iskolában egyenlő szinten kezdtek el tanítani. Ingyenessé vált mindenfajta egészségügyi ellátás. Ez a másik három állammal való jó gazdasági kapcsolatnak és az ebből befolyó jövedelmeknek köszönhetően jöhetett létre. Alapvetően minden ember születésétől fogva egyenlő esélyekkel indul, ezután már mindenki saját maga döntheti el mire akarja vinni az életben. Ezen fontos alaptétel azonban csak 2131. március 3-án fogalmazódott meg írásban is, aJakindai alaptanban. Jakindia egyenlőségi törekvéseit a későbbiekben a másik három állam is követte.

2060-tól életbe lépett a Klíma akcióterv, aminek keretében fokozatosan csökkenteni kezdték a üvegházhatású gázok és más szennyező anyagok kibocsátását. Ez a fosszilis energiahordozókkal működő erőművek fokozatos leépítésével és bezárásával, illetve szélerőmű és napelem parkok tömeges építésével járt. A veszélyes és elavult erőművek üzemidejét már nem hosszabbították meg és bezárták. 2080-ra befejeződött az akcióterv, aminek hatására teljesen átalakult az energiaszektor Jakindiában. A másik három állam klíma tervezeteinek hatására sikerült lelassítani a végzetes folyamatot. 2072-re az olajszármazékokkal közlekedő járműveket teljesen felváltják az árammal működők.

2073. július 3-án globálisan lemond a négy nagy állam államfője és a tartományok vezetői is. Így történik ez Jakindiában is.

A 2094-es globális gazdasági szerződéssel a négy nagy állam gazdasága egyesült. Ez lényegében azt jelenti, hogy minden vállalat határokon átívelően kezdhetett működni, mintha jelképesen egy ország lenne a világ. Illetve közös gazdasági szervező tanács alapult, ahol a megtermelt javakat, élelmiszert és nyersanyagokat szükséglet szerint elosztották az államok és tartományaik között.

2140-ben megindult a kultúrcentrum és szuburbanizációs tervezet végrehajtása. Ennek során a nagy multú, történelmi emlékekben gazdag városok (Tokió, Sanghaji, Delhi, ...) történelmi városközpontjaiból kiköltözött a lakosság a városok külső, élhetőbb, zöldebb kertvárosi részeibe, amik emiatt még nagyobbá váltak. Ezenkívül az egykori gyártelepek és gyárvárosok helyén új településeket hoztak létre tágas, zöld terekkel, kertes házakkal, vagy esetleg egy-két szintes, modernebb és élhetőbb társasházakkal.

2150-ben új vallás jött létre Jakindiában a Suttogók tiszteletére, amit azonban nem tettek kötelezővé. A Vallás rohamosan terjedni kezdett és máig meghatározó.

2165-ben új jakindiai űrállomás létesült a Holdon. A mostani kutatások szerint 10 év múlva sikerülhet kifejleszteni a technológiát, amivel 5 földi év alatt el lehet jutni a Marsra és ott kolóniát alapítani.

Jakindia történelme idővonalon: https://time.graphics/line/253083