Casubertas

Néhány fontosabb, kiemelt szerepű információ

Casubertas a Nagy Szent Folyón (Folyó, Folyam, Szent Folyó, stb.) belül helyezkedik el. Az Apokalipszis után ez volt az első állam, mely újraszerveződött, itt ütötte fel először újra emberi élet a fejét. Előnyétől fogva az ország az összes többinél nagyobb fejlettségi szinten áll, így világelsők a gazdasági életben, de nemcsak ott van döntő szava az ország képviselőinek, hanem a politikai életben is.

Az állam történelme nem olyan nagy múltú, viszont egészen eseménydús, de alapvetően békés múltja van az országnak.

Az éghajlatát befolyásolja az, hogy az állam a Folyón helyezkedik el. Általában kellemes az időjárás.

Az ország nyelve újlatin. Az Apokalipszis előtti állapot egyik legszebb, leglogikusabb és legismertebb nyelvét alakítottuk át a jelenlegi világ igényeinek. A népesség (mely 31.000.000, azaz harmincegymillió főből áll) ezt a nyelvet beszélte az Éjszakától kezdve.

A nemzeti játék a lottó, ez a polgárok mindennapi rutinjának részét képezi.

Részletesebb tudnivalók az országról

Az államforma demokratikus köztársaság, melyet a Párt irányít, a Casubertas államszervezete pontban lehet erről részletesebben olvasni.

Bővebben Casubertas történelméről: Casubertas történelme

Az ország éghajlata mindig változatos, erről bővebben: Casubertas földrajza

Az ország kiemelt fontosságú jelképei, és a Himnusz

Az ország zászlaja

(A fentebb levő rózsaszín hivatott jelképezni a női nem dominanciáját, a kék szín Casubertas földrajzi elhelyezkedésére utal; A Folyóra, a Nap a Nőt jelképezi.)

Az ország címere

(A címeren a Föld látható, a tetején a Nővel, kinek arcát nem ábrázoltuk, mivel arcvonásait nem ismerjük, s ha ismernénk, se tudnánk szépségét visszaadni. Az ölénél folyóvá alakuló ruha jelképezi az Éjszaka utáni reggelt, mikor az első ezer elhagyta a Nő méhét. A felirat, Momento mori, jelentése: a Halál pillanata. Ezzel emlékeztetjük magunkat arra, hogy a Halál bármelyik pillanatban eljöhet, és minden tettünkkel azon kell lennünk, hogy elkerüljük ezt a pillanatot, szóval a Nő akaratát teljesítsük, aki megment minket a Haláltól.)

Himnusz

Nagy a világ, az égig ér,

De van ez a Nő, aki a fejünkbe fér.

Folyik a Víz, kisüt a Nap,

És soha nem áll meg ez a Folyam.

Nem-kell-fél-ned

A-Nő-min-den

gye-re-meg-véd

A-Nő-min-den.