Butalónia történelme

Hazaalapítása

A Nagy Háború után, ami Paraguay és Bolívia között zajlott, egy bizonyos KIS CSOPORT azt a döntést hozta, hogy egy új államot alpít. A CSOPORT úgy vélte, hogy az újabb háborús viszályok elkerülése végett a felhők fölé emeli az államot. 2040-ben egy mesterségesen létrehozott szigetcsoportot emeltek 10542 m-rel a földfelszín felé. Az állam 9 nagy és számos kisebb szigetből áll, amelyeket a kezdetektől fogva magánbirtokokként tartanak fent az állam irányítói.

Átmeneti időszak: az alapítástól 2084-ig

A kezdeti időszakban a KIS CSOPORT irányította az államot. Fő törekvésük az állam stabilitásának felállítása volt. A kezdeti lázongások után 2042. június 28-tól 2044. december 15-éig zajlott a Nagy Égi Háború. 2045-ben a Nagy Elbutulás során a lakosságnak elkezdték kiporciózni a brazancsot és bevetni az eszközöket és megtörtént a Nagy Elmekitisztítás. Eme intézkedés végleg meghozta a békét az országban. Az emberek teljes jólétben és békében éltek ezentúl.

2084-től napjainkig

2084. szeptember 5-én választották meg Mr Borzilokot államfőül. Fontosabb intézkedései közé sorolhatjuk 2090. 02. 09-én létrehozta az Egyenlőségi Törvénykezést, ami magába foglalja a kasztok egységesítésére vonatkozó ruha és étkezési szabványok mellett az egységes életszínvonal emelést is. Az államban őt imádják és neki imádkoznak minden hétfőn. Mr. Borzilok rendelkezik minden fölött, ám őt is szabályozza, a KIS CSOPORT, amelyről azonban az állampolgárok semmit sem tudnak. Az ország több szigeten terül el és az egyes szigetek között a közös valláson kívül azonban nincs más kapcsolat. A különböző szigeteken élők, nem tudnak a többi szigetről, mert a KIS CSOPORT úgy gondolta, hogy az emberek akkor nem lázadnak fel, ha nem tudnak arról, hogy mások jobban élnek. Az államban a szegény réteget az különbözteti meg a gazdagtól, hogy a nekik csak egy fajta, egyszerű étrend jut, egyszerű gyümölcsökkel és zöldségekkel. A vagyonos réteg azonban már hozzájuthat különböző, plusz termékekhez, amiket az állam szolgáltat ki. A leggazdagabbak azonban mindent megkaphatnak amit csak akarnak.