Aquaverdia államszervezete

Aquaverdia államformája közvetlen demokrácia.

A Parlament hozza a törvényeket. Minden törvényt népszavazásra bocsátanak, amit egy minden ember birtokában álló, saját kóddal védett, telefonszerű eszközön intéznek. Ez az eszköz jelez, ha megszavazandó törvény van, és egy kisebb tájékoztatás után lehet szavazni róla. A Parlamentben minden korosztályból vannak képviselők. Ezek a korosztályok 5 évenként vannak a 10 évesektől kezdve, nekik 5 képviselőjük van, ezután korosztályonként 3-mal nő a számuk egészen a 60-65 éves korosztályig. Ezek a képviselők vitatják meg a törvényeket, melyeket aztán népszavazásra bocsájtanak. Amennyiben az emberek 65%-a egyetért a felvetéssel, akkor egy újabb tanácskozás után bevezetik. Ha a szavazatok száma 50-65% közé esik, újratárgyalják, és bizonyos változtatások után újra népszavazást írnak ki róla.

65 év felett a legbölcsebbekből kiválasztanak egy maximum 20 fős tanácsot, akiknek vétójoguk van a megszavazott törvények felett, de csak egyszer vétózhatják meg.

A 30-65 évesek közül korosztályonként kiválasztanak 3 képviselőt egy-egy évre, akik így egy 21 fős testületbe tömörülve, a Vének Tanácsával kiegészülve alkotják a kormányt.

A kormány feladata, hogy a legfontosabb ügyekben intézkedjenek mint például esetleg háborús vagy békeszerződéses ügyekben. Ezeket a Parlament elé viszik, akik a Kormánnyal együtt döntenek róla. Az ilyen kérdéseket nem bocsájtják népszavazásra.

Minden egyes képviselőnek, korosztálytól függetlenül részt kell venniük egy alkalmassági teszten és vizsgán is, ahol megnézik, hogy tényleg alkalmasak-e a Parlamentbe, vagy a Kormányba.

Minden képviselőt évenként újraválasztanak, egy képviselőt maximum 3-szor lehet egymás után újraválasztani, azután 2 éves nyugalmi időszakra kell térniük, és csak utána indulhatnak újra.

Három minisztérium van: az Igazság Minisztérium, a Tudás Minisztérium és a Jólét Minisztérium. Ezek a minisztériumok külön ügyekkel foglalkoznak, és törvényjavaslatokat nyújtanak be a Parlamentnek, ahol egy-egy 5 fős szakértői testület képviseli őket. Az Igazság Minisztérium végzi az igazságszolgáltatást, bíráskodást, büntetésvégrehajtást és a rendfenntartást. A Tudás Minisztérium kezeli az oktatást és a tudományos kutatásokat. A Jólét Minisztérium foglalkozik a gazdasággal, egészségüggyel, élelemtermeléssel és az infrastruktúra kezelésével.