Aquaverdia

"A tejjel mézzel folyó Kánaán"

Aquaverdia egy szigeten, 2052-ben létrehozott független demokratikus állam. Alapításának célja egy környezetbarát állam létrehozása, mivel a III. világháború rendkívül környezetszennyező hatással volt a Földre. Kaliforniától 1000 km-re helyezkedik el a Csendes-óceánon. Gazdasága élénk, rendkívül sokat fektetnek be a kutatásokba és a fejlesztésekbe, amiknek célja egy minél ökobarátabb állam létrehozása.

Fővárosa: Gaudium Arborum

Államforma: közvetlen demokrácia (Államszervezet)

Hivatalos nyelv: angol

Államallapítás: 2052

Népesség: 12 000 000 fő

Terület: 350 000 km2

Államszervezet

Bővebben: Államszervezet

Aquaverdia parlamentjében minden korosztályból vannak képviselők. Itt tárgyalják a törvényeket, majd népszavazásra bocsátják őket. A kormány tagjait a képviselők közül választják, illetve a Vének Tanácsának tagjai alkotják. Három minisztérium van, az Igazság Minisztérium, a Jólét Minisztérium és a Tudás Minisztérium.

Földrajz

Bővebben: Földrajz

Aquaverdia egy 350 000 km2-es sziget a Csendes-óceánon, Kaliforniától nyugatra 1000 km-re. Keleti partvidékén az országhoz csatolt kisebb szigetek tartoznak, ahol híres víztisztító üzemeiket működtetik. Északról Cascadia, Északnyugatról Oskye Északkeletről Smiyna, délről pedig az Ebril szigetek határolják.

Felszíne változatos, az ország nagy részét, magas és középhegységek tarkítják, keménylombú erdőkkel, míg az északnyugati és a délkeleti területeken alföldek, puszták találhatók.

Történelem

Bővebben: Történelem

2052-ben a klímaváltozás végett vízválság alakult ki, ami a III. világháborúhoz vezetett a négy nagy hatalom között (USA, EU, Ázsia, Afrika). A háború nagy mértékben szennyezte a Földet, és tovább fokozta a vízhiányt és a környezetszennyezést. Azok az emberek akik fontosnak tartották a környezet védelmét egy szövetkezetet alkottak, amelynek központját egy újonnan felfedezett szigetre telepítették. Később ideköltöztek családjaikkal véglegesen és megalapították Aquaverdiát, ami egy független, demokratikus, környezetbarát állam.

Mindennapi élet

Bővebben: Az állampolgárok élete

Aquaverdia polgárai rendkívül boldog életet élnek, mindig odafigyelve a környezetre. Előre meghatározott munkaidejük és sok szabadidejük van, amit szeretnek egymással vagy a természetben tölteni. Mindenki munkáját és teljesítményét megbecsülik, hiszen valamilyen szinten mindenki hozzájárul az ország lakosainak boldogságához és megélhetéséhez. Mindennapjaikat szeretik ünnepekkel tarkítani, de a pihenést is ugyanolyan fontosnak tartják, mint a szórakozást.

Himnusz

A világháborút kihevervén

Új nemzet születik

Nagy országunk közepén

Rontó háborút temetik

A Környezettel harmóniában

A Szabadság a lételemünk

Kis szigetünknek ajtajában

A messzi távolba integetünk

A Scienciae Mons lábánál

Remek helyre leltünk

Melegen izzó lámpánál

Szabadnak lenni mertünk

Zászló

A világoskék az eget jelképezi, a sötétkék a tengert, Aquaverdia e kettő között helyezkedik el tökéletes egyensúlyban. A kör az egységet, az élet körforgását és végtelenségét jelképezi.

Címer