Agalonia államszervezete

Agalonia államformája a mesters monarchia. A mesters monarchia lényege maga Agalónia működése: az állam alappillérei a mesterséges termékek, szolgáltatások a tudás és tapasztalat által, valamint a természetes/természetből kinyert termések. A termékek körforgása a két terület közti szövetség alapján lehetséges. A két rész egymástól függő helyzetben áll.

Hosszú évek során kialakították az államforma tökéletes formáját: egy ember képviseli a főhatalmat, az Agalon.

Agalon

jogkör: bíráskodás, törvényhozás, revizorok kiválasztása

pozíció betöltés: választás során, 5 évig

Az Agalonon kívül is vannak hatalommal bíró szervezetek.

Tanács

jogkör: Agalon választása, Rend tagjainak választása

pozíció betöltés: 100 tag: 60 a mesterségesek, 40 a természetesek Mesterei közül, 10 évig, maguk választják ki utódaikat

Rend

jogkör: rendfenntartás

pozíció betöltés: nem meghatározott szám, nem meghatározott időtartam

Revizorok

jogkör: termékellenőrzés

pozíció betöltés: 150 tag, nem meghatározott időtartam

Nép feladata, beosztása

A Vizsga

Minden Mesterséges gyerek a megfelelő kor elérésével részt vesz a Vizsgán, aminek a célja, hogy végleg eldöntsék a gyermekről, hogy Mesterséges vagy Természetes.

Vizsga kimenetelei

átmegy: a Vizsga eredményei alapján beosztják őt a Kutatók vagy Fejlesztők csoportjába

megbukik: Mesterséges címét elhagyva Természetesek közé kerül, a Segédek csoportjába, ahol a Végső vizsga alapján a Művelők csoportjának valamelyik ágazatába jut

A Végső vizsgán megbukottakat, a Visszatérőket visszavonhatatlan utasítás alapján kifüstölik az államból.

Mesterségesek (védelemnyújtás, feljesztés, kutatás)

Gyakornokok: alap tanulási időszakot végző diákok

Kutatók-Fejlesztők: eredmény szerint beosztott csapatokban, különböző ágazatban a nevükhöz hű tevékenységet végző tanárok, tudósok

Elit: maximum 3000 fő: legnagyobb tudásra szert tett tanárok, tudósok rétege

Mesterek: maximum 1000 fő, abból 60 fő a Tanács köreibe megy belső megegyezés alapján, majd közülük 1 fő az Agalon pozícióját foglalja el belső megegyezés alapján,

hatalmas méretekben tették magukévá a tudást, ezt az állam fejlődését szolgáló találmányok kivitelezésére használják

Természetesek (termelés, szolgálás)

Segédek: alap tanulási időszakot végző diákok

Művelők: eredmény szerint beosztott csapatokban, mezőgazdaság ágazataiban dolgozók, tanulók

Mesterek: maximum 1000 fő: legnagyobb mezőgazdasági jellemzőkre kiterjeszthető tudás birtokosai

Kinnföldiek

  • gyűjtőfogalom: a burkon kívüli területekről érkezők
  • beengedésük az államba: szigorú feltételek, azoknak való megfelelés
  • beengedés során egyből a Gyakornokok közé kerülnek