Az olvasószerkesztő feladatai

  • a kész szövegeket elolvassa, a helyesírási, nyelvhelyességi hibákat javítja, így küldi el a főszerkesztőnek
  • a kész Publisher-dokumentumot tüzetesen átnézi, az Issuu-ba való feltöltés előtt többször átolvassa, javítja a hibákat.
  • nem kötelező cikket írnia (de nem is tilos - ha cikket ír, ld. a cikkíró feladatait)