A digitális szerkesztő feladatAi

  • megtanulja kezelni a Publisher és az Issuu-felületét, ehhez akár tutorial-videókat is igénybe vesz.
  • az időben megkapott cikkeket beszerkeszti a Publisher-programmal a főszerkesztővel közösen meghozott formai döntéseknek (pl. elrendezés, betűméret, oldalszám stb.)
  • létrehozza a kiadvány Impresszumát, melynek tartalmi elemei:
    • Az újság neve (mint kiadó)
    • A szerkesztőség tagjai, szerepek feltüntetésével (főszerkesztő, digitális szerkesztő, olvasószerkesztő, rovatvezetők (az egyes cikkek műfajának feltüntetése pl. Belpolitika, Külpolitika, Recenzió stb.)
  • magazinborító tervezése a Canva programban
  • a kész Publisher-dokumentumot feltölti az Issuu-ra
  • nem kötelező cikket írnia (de nem is tilos - ha cikket ír, ld. a cikkíró feladatait)